Avrupa Enerji Arzı Güvenliği

Avrupa'da enerjiye erişim, Avrupa’ya gaz arzının 2006 ve 2009 kışlarında geçici kesintisi, Avrupa Güvenlik Stratejisi, Avrupa Enerji Güvenliği Stratejisi, AB Enerji Diplomasisi Eylem Planı, Avrupa'da enerji çeşitliliği. AB Enerji Politikasında Beklentiler ve Kabiliyetler (MAKALE) PDF 29.05.2017 AB Enerji Politikasında Beklentiler ve Kabiliyetler (SUNUM) PDF 16.05.2017

Avrupa Sınır Güvenliği Ajansı, Frontex’in Amaç ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

"Liberal demokrasilerde politikacılar, normatif gerekçeler ve ampirik analizlere dayanan politika önerilerini haklı gösterme eğilimindedirler. Dolayısıyla, ahlâkî akıl yürütme ile argümanlarını desteklemek için normatif ve ampirik varsayımlar yapmaktadırlar. Politikaları yürüten uzmanların, sınır muhafızları da dahil olmak üzere ahlaki gerekçelere başvurdukları görülmüştür. Yakın tarihli bir araştırmada ortaya çıkmıştır ki Frontex çalışanları da faaliyetlerinin ahlaki bir değer taşıdığına … Avrupa Sınır Güvenliği Ajansı, Frontex’in Amaç ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi yazısını okumaya devam et

AB Kurucu Antlaşmalarında Göç Politikası, Öncelikleri ve Temel Araçları

Avrupa Birliği’nin göç politikası kurucu antlaşmalarda nasıl düzenlenmiştir? Bu politikanın temel araçları ve öncelikleri günümüzde nelerden oluşmaktadır? Avrupa Birliği’nin göç politikasının yasal dayanağı, 2007 yılında imzalanan Lizbon Antlaşmasıyla oluşturulan, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’da (Treaty on the Functioning of the European Union) Madde 79 ve Madde 80’dir. 1957 yılında imzalanan, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran Roma … AB Kurucu Antlaşmalarında Göç Politikası, Öncelikleri ve Temel Araçları yazısını okumaya devam et

Avrupa Birliği Genişlemesi Doğrultusunda Yasama Usullerindeki Değişimler

Avrupa Birliği üye ülke vatandaşlarının Mayıs 2014’te seçimlerde oy kullanarak oluşturduğu Avrupa Parlamentosu, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu altında Eylül 1952’de ilk kez toplanan ‘Ortak Meclis’ten oldukça farklıdır. 1952’de 78 parlamenter varken, bugün 28 üye ülkeden 400 milyon kişiyi temsil eden 750 parlamenter bulunmaktadır. Aynı zamanda, Birliğin genişlemesi doğrultusunda yasama süreci de değişmiş, Avrupa Parlamentosu’nun … Avrupa Birliği Genişlemesi Doğrultusunda Yasama Usullerindeki Değişimler yazısını okumaya devam et

Ortaçağda Endüstri Devrimi, Jean Gimpel, Kitap Özeti

Jean Gimpel’in Ortaçağda Endüstri Devrimi isimli kitabı, Ortacağ dönemini yeniliğe açık ve dinamik bir dönem olarak betimliyor. Kuşkusuz ki bu betimleme, Rönesans dönemi ve sonrasında “karanlık” olarak adlandırılan, Ortaçağ için yapılmış sıradan olmayan bir tasvir. Gimpel kitabında bu betimlemeyi yaparken savını birçok örnekle güçlendiriyor. Su ve rüzgar gücünün kullanımı ile çarklı düzeneklerin ve değirmenlerin 9. … Ortaçağda Endüstri Devrimi, Jean Gimpel, Kitap Özeti yazısını okumaya devam et

Türkiye’de Desantralizasyon Süreci

Bahçeşehir Üniversitesi’nde, Avrupa Birliği İlişkileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cengiz Aktar tarafından verilen “Regional Policy and Rural Development” (Bölgesel Politika ve Kırsal Kalkınma) dersinde, 30.04.2013 tarihinde Ahmet Ketancı ile birlikte sunduğumuz, “Türkiye'de Decentralization Süreci” konulu sunumun PDF dosyasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Türkiye'de Decentralization Süreci Konu Başlıkları: Decentralization Prensipleri Türkiye’deki Tarihi Süreç Türkiye’deki Güncel Tartışmalar Büyükşehirler Yasa Değişikliği … Türkiye’de Desantralizasyon Süreci yazısını okumaya devam et

Patent Hukuku’nda “Novelty”

Bahçeşehir Üniversitesi’nde, Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ayşe Selin Özoğuz tarafından verilen “Intellectual Property Rights” (Fikri Mülkiyet Hakları) dersinde, 29.04.2013 tarihinde sunduğum, “Novelty”  konulu sunumun PDF dosyasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Novelty