Avrupa Sınır Güvenliği Ajansı, Frontex’in Amaç ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

“Liberal demokrasilerde politikacılar, normatif gerekçeler ve ampirik analizlere dayanan politika önerilerini haklı gösterme eğilimindedirler. Dolayısıyla, ahlâkî akıl yürütme ile argümanlarını desteklemek için normatif ve ampirik varsayımlar yapmaktadırlar. Politikaları yürüten uzmanların, sınır muhafızları da dahil olmak üzere ahlaki gerekçelere başvurdukları görülmüştür. Yakın tarihli bir araştırmada ortaya çıkmıştır ki Frontex çalışanları da faaliyetlerinin ahlaki bir değer taşıdığına inanıyorlar; ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele etmek, AB’de ekonomik çöküntüyü engellemek, AB vatandaşlarının güvenliğini arttırmak ve daha da önemlisi göçmenlerin hayatını kurtarmak gibi büyük hedefleri ima ederek uygulamalarını haklı gösteriyorlar.”

Bu makalede, Avrupa Sınır Güvenliği Ajansı Frontex‘in uygulamalarının kuruluş amaçlarına ve AB değerlerine ters düşen noktalarını bulabilirsiniz.

PDFAvrupa Sınır Güvenliği Ajansı Frontex’in Amaç ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

AVRUPA SINIR GÜVENLİĞİ AJANSI, FRONTEX_İN AMAÇ VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş

Avrupa Birliği, Değerler Topluluğu

Avrupa Birliği ve Frontex Tarafından Kucaklanan Değerler

Frontex’in Kuruluşu

Avrupa Birliği Üye Ülkeleri Arasında Uzlaşmanın Ortaya Çıkışı

Frontex’in Kuruluşundaki Hedefler ve Değerler

Frontex’in Gözetim ve Yönetimi

HERA I ve II Operasyonları, İnsan Hakları Tartışmaları

Tarihi Gelişmeler ve Temel Haklara Geçiş

Bir Cevap Yazın