Türkiye’de Desantralizasyon Süreci

Slayt1Bahçeşehir Üniversitesi’nde, Avrupa Birliği İlişkileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cengiz Aktar tarafından verilen “Regional Policy and Rural Development” (Bölgesel Politika ve Kırsal Kalkınma) dersinde, 30.04.2013 tarihinde Ahmet Ketancı ile birlikte sunduğumuz, “Türkiye’de Decentralization Süreci” konulu sunumun PDF dosyasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Decentralization Süreci

Konu Başlıkları:

  • Decentralization Prensipleri
  • Türkiye’deki Tarihi Süreç
  • Türkiye’deki Güncel Tartışmalar
  • Büyükşehirler Yasa Değişikliği
  • Kalkınma Ajansları
  • Avrupa Birliği İlerleme Raporları
  • Katılım Müzakereleri – Fasıl 22

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.