Avrupa Birliği Kurucu Ülkelerinin* Gelişmişlik Düzeyinin Türkiye ile Karşılaştırılması, 2014

Bu rapor, Avrupa Birliği kurucu ülkeleri olan Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Fransa, İtalya ve Lüksemburg arasından, nispeten Türkiye ile benzer özelliklere sahip olan Almanya, Fransa ve İtalya’nın; nüfus, istihdam, ekonomi, enerji, sağlık, askeriye, eğitim, iletişim, çevre, ulaşım, ar-ge ve sosyal kalkınma başlıklarında Türkiye ile mukayese edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1

Nüfus başlığı altında bulunan grafiklerde; ülkelerin 1970-2012 yılları arasındaki toplam nüfuslarını, nüfus artış oranlarını görebilirsiniz.

İstihdam başlığında; ülkelerdeki işgücüne katılım oranları, işsizlik oranları ve güvencesiz çalışanların oranları bulunmaktadır.

Ekonomi başlığında; ülkelerin altın dâhil mali rezervler miktarını, Gayrisafi Yurtiçi Hâsılalarını, Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla büyüme oranlarını, enflasyon oranlarını, ticari marka başvuru sayılarını ve borsaya kayıtlı yerli şirketler sayılarını inceleyebilirsiniz.

Enerji başlığında; ülkelerin toplam elektrik tüketimini ve elektrik iletim ve dağıtım kayıplarını görebilirsiniz.

Sağlık başlığında; sağlık harcamalarının Gayrisafi Yurtiçi Hâsılalarına oranları, kişi başına düşen sağlık harcamaları, kişi başına düşen doktor sayıları, hastane yatak kapasiteleri ve 5 yaş altı ölüm oranları yer almaktadır.

Askeriye başlığında; kamu harcamaları arasından askeriyeye ayrılan oranları, silahlı kuvvetler personeli sayılarını ve personellerin toplam iş gücüne oranını görebilirsiniz.

Eğitim başlığında; okula gitmeyen çocuk sayısını, eğitime yapılan kamu harcamalarını, bilimsel ve teknik makale sayısını bulabilirsiniz.

İletişim başlığında; kişi başına düşen sabit telefon hattı sayısına, kişi başına düşen cep telefonu abone sayısına ve internet kullanıcılarının nüfusa oranına ulaşabilirsiniz.

Çevre başlığında; ülkelerin karbondioksit salınım düzeyini ve karbonhidrata dayalı olmayan enerji kullanım oranlarını görebilirsiniz.

Ulaşım başlığında; demiryolu hatlarının toplam uzunluğu, ülkelerde kayıtlı şirketlerin uçuş sayıları, kişi başına düşen binek otomobil sayısı bulunmaktadır.

Ar-Ge başlığında; GSYİH’dan araştırma ve geliştirmeye ayrılan oranları, kişi başına araştırmacı sayısını, patent başvuru miktarlarını ve ihracattaki ileri teknoloji ürünleri oranlarını inceleyebilirsiniz.

Sosyal Kalkınma başlığında, ulusal parlamentolardaki kadın parlamenter oranlarını bulabilirsiniz.

Raporun tamamını PDF olarak görüntülemek/indirmek için tıklayın.

5  6  7

Diğer tüm yayınlar için tıklayın.