Diplomasi ve İşbirliği Gençlik Derneği

ycdc.org.tr

2012 senesinden itibaren faaliyet gösteren Diplomasi ve İşbirliği Gençlik Komisyonu, uluslararası arenada bilinirlik oluşturmak amacıyla benimsemiş olduğu Youth Commission for Diplomacy and Collaboration (YCDC) adıyla, Türkiye’nin küresel diplomasi alanında tecrübe ve farkındalık sahibi bireyler yetiştirmesini amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

YCDC’nin çekirdek faaliyetleri G20 (Group-20) programının resmi açılım gruplarından biri olan Y20 (Youth-20) zirvelerinde Türkiye’nin en başarılı şekilde temsil edilmesi için yurtiçinde ve yurtdışında yapılan tüm etkinlikleri kapsamaktadır. YCDC, bu zirveler ile ilgili Türk gençlerinin bilgilendirilmelerini; katılım göstermeleri için cesaretlendirilmelerini; yetenek ve birikimlerine göre adil bir şekilde seçilmelerini; seçilen delegelerin zirveye hazırlanmalarını ve bu sürecin finansmanı için sponsor bulunmasını sağlamaktadır.

Kuruluşundan itibaren dinamik, temsil yeteneği yüksek, uluslararası ilişkiler konularına ilgi duyan ve bu ilgisini uluslararası platformlarda göstererek tecrübe kazanmak isteyen geleceğin liderlerini bünyesine katarak genişlemektedir. Bu çerçevede YCDC, bu özelliklere sahip genç liderleri çatısı altında yetiştiren Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile işbirliği içinde hareket etmekte, gençlere YCDC faaliyetleri ve sunacağı fırsatlar hakkında bilgi vermektedir.

YCDC, en hızlı gelişen ülkelerden biri olan Türkiye’nin en önemli beşeri sermayesini oluşturan Türk gençlerinin, geleceği şekillendirmek için sahip oldukları potansiyeli dünya gençliğine ve liderlerine duyurmalarına aracılık etmektedir. Bu amaçla, onları geleceğe hazırlamak yerine, gençliğin getirdiği dinamizme vizyon katarak ve genç nesillere rehberlik ederek, geleceği şekillendirmek için onları harekete geçirmeyi hedeflemektedir.

YCDC kar amacı gütmeyen, tamamen gönüllü çalışma prensibi üzerine kurulmuş bağımsız bir yapıdır. Faaliyetlerini sürdürmek amacıyla koşulsuz olması kaydıyla bağış ve yardımlar kabul etmektedir. 2014 senesi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi himayesini ve desteğini kazanmıştır.

Youth Commission for Diplomacy and Collaboration

ycdc.org.tr (EN)

YKbio EN Ilker

YCDC aims to serve as a medium for young people to take part in civil society by bringing them together to discuss domestic and international issues. YCDC hopes to foster and voice the youth’s ideas and opinions through various forums and ultimately make a positive contribution to society.

YCDC wants young Turks to host and be represented at various domestic and international forums, summits, contests etc. We want to provide information on these types of events, firstly, to ensure the youth are represented and secondly, because they are important for developing well-rounded young people.

The core functions of YCDC include all activities involving the optimal representation of Turkey in the Y20 (Youth-20) Summits, an engagement group of the G20 (Group-20). YCDC takes on the responsibility to bring awareness to the Turkish youth; encourage their participation; select them in a fair manner based on their abilities and knowledge; preparing the selected delegates for the summit and securing sponsorship for this process.

Since its foundation, it has been growing with the constant additions of the leaders of the future who are dynamic with excellent representation capacity, have demonstrated interest in international relations and wish to gain experience by furthering this interest in international platforms. Within this framework, YCDC is in the forefront for cultivating such youth under its roof and works with the top universities of Turkey to inform the youth of the opportunities YCDC offers.

YCDC acts as a pathway for the youth of Turkey, Turkey’s most essential human capital, for them to show the potential they possess to shape the future to the world’s youth and the world leaders. Instead of preparing them for the future, it is aimed to shape the future by adding vision to the dynamics brought by the youth and being a guide to the young generation.

YCDC is an independent and non-profit organization which was formed under a complete volunteerism principal. In order to continue its activities, it accepts donations and other aid for as long as they are unconditional. As of 2014 it was earned official auspices of the Presidency of the Republic of Turkey and its support. The 2015 Y20 Summit was carried out by YCDC with the auspices of the Presidency of the Republic of Turkey and the Ministry of Foreign Affairs.

Screen Shot 2017-04-03 at 00.13.25