Site icon İlker Girit

Sunumlar

AB Enerji Politikasında Beklentiler ve Kabiliyetler

Avrupa Birliği Gelişimi, Kurumları ve İşleyişi

Avrupa Birliği Kuruluş Felsefesi ve Türkiye’nin Adaylığı

Türkiye’de “Decentralization” Süreci 

Patent Hukuku’nda “Novelty” 

The Future of the Eurozone 

Bringing codecision to agriculture: a hard case of parliamentarization 

EU Bilateral Relations with China and Russia 

Avrupa Rekabet Politikasının Kaynağı 

The Common Comercial Policy

Enlargement Policy of EU on Western Balkans

Exit mobile version